Sveriges största nolla!
 
  Logga in
 
VISNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN  
 
På grund av regeringens och FHM:s restriktioner och risk för spridning av Covid-19 är våra visningar inställda tills vidare.

Vi följer gällande rekommendationer och planerar samtidigt för att kunna anordna visningar senare under 2021 så snart Coronaläget medger detta. 
 
GMJS har varje år anordnat visningar av anläggningen för publik. Dessa har av tradition ägt rum veckorna runt Allhelgonahelgen på senhösten.
Vid visningarna har publiken fått se ett urval tågmodeller från olika epoker av järnvägens historia från 1850-talet till nutid. Visningarna har refererats av en sakkunnig speaker.
Vi kommer att ha visningar även på vår nya anläggning, se dock ovan. Det lär dock dröja ett par år innan anläggningen är helt klar. Det är naturligtvis ändå intressant att titta in till oss under tiden och se hur vi bygger upp en ny anläggning.
 
 
 
 
 
Ny medlem 

 
Notiser 
-Nytt på Spåret-
Vart är vi på väg?

  läs mer Följ länken
En resa till Stockholm
Restid är något som förändrats mycket över tid.
  läs mer Följ länken
En resa i tid och rum
  läs mer Följ länken
tåget kommer mormor!
 
   
Användare

Lösenord