Sveriges största nolla!
 
  Logga in
 
VISNINGAR FÖR ALLMÄNHETEN  
Under våren 2018 kan du besöka GMJS och titta på hur vi bygger vår nya lokal och den nya anläggningen.
Förutom att besöka oss på vanliga arbetskvällar kommer vi också att ha öppet för besök under ett antal söndagar.
Dessa annonseras på denna sida. 
Visning anordnas
 
Januari
28
Söndag
Februari
25
Söndag
Mars
25
Söndag
 
Alla är välkomna att besöka oss när som hest dessa dagar mellan klockan 1100 och 1500.
Vi tar 25 kr i inträde för små och stora.
 
 
 
GMJS har varje år anordnat visningar av anläggningen för publik. Dessa har av tradition ägt rum veckorna runt Allhelgonahelgen på senhösten.
Vid visningarna har publiken fått se ett urval tågmodeller från olika epoker av järnvägens historia från 1850-talet till nutid. Visningarna har refererats av sakkunnig speaker.
Vi kommer att ha visningar även på vår nya anläggning. Det lär dock dröja ett par år innan anläggningen är "visningsfäig". Det går naturligtvis att titta till oss under tiden och se hur vi bygger upp en ny anläggning. Mycket kommer att hända under de närmaste åren, och vi hoppas kunna visa upp detta mera regelbundet än under tidigare år.
Vi återkommer om tider mm. 
 
 
Visningarna 2016 var alltså de allra  sista innan anläggningen nu rivs och flyttas. Pga bygget av Västlänken måste GMJS anläggning flyttas. Detta kommer att påbörjas under 2017. Redan under våren kommer anläggningen att delas i bitar. Till alla som besökt oss under åren framför vi ett ett varmt tack med förhoppning om att några gärna gör ett nytt besök hos oss i vår nya lokal på f.d. Götaverkens område.  
 
 
Ny medlem 

 
Notiser 
-Nytt på Spåret-
Vart är vi på väg?

  läs mer Följ länken
En resa till Stockholm
Restid är något som förändrats mycket över tid.
  läs mer Följ länken
En resa i tid och rum
  läs mer Följ länken
tåget kommer mormor!
 
   
Användare

Lösenord